RSC

"Reconeixem en la sostenibilitat un mitjà per crear valor econòmic, ambiental i social positiu per a la Societat, per les nostres participades i els nostres inversors".

Suma Capital ha estat pionera en l’adopció de criteris responsables a nivell Social i Mitjà-ambiental. Som signataris dels Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) des de 2013.

Som conscients de la nostra responsabilitat de transformar i millorar la nostra societat i el nostre medi ambient amb les nostres inversions.

Som una Gestora que opera d’acord amb un conjunt clar de principis relacionats amb assumptes ambientals, socials i de govern.

Hem formalitzat el nostre compromís RSC en una política d’Inversió Responsable. L’estratègia RSC de Suma Capital està integrada en l’estructura organitzacional i de govern, en la cultura d’empresa, i en els processos operatius de totes les etapes del cicle de vida de les nostres inversions.

RSC no és solament una eina de transparència, sinó també un mètode addicional per crear valor a llarg termini en les companyies de cartera.