SC Sustainability

El canvi climàtic i l’elevada dependència en els recursos limitats generen una necessitat d’inversions sostenibles.

SC Energy & Environment Funds són fons temàtics dedicats a l’Eficiència Energètica i l’Economia Circular.

Financem actius que optimitzin els recursos a través de l’estalvi o el reciclatge de residus.

Quantifiquem l’impacte social i ambiental de les nostres inversions.

Creiem que un món més sostenible ofereix un rendiment alt i durador.

Criteris d’inversió:

Estalvis energètics Veure més informació

Projectes que redueixen el consum energètic d’instal•lacions, edificis o indústries, generant estalvis econòmics des del primer dia (14% d’eficiència energètica de mitjana).

Optimització dels recursos Veure més informació

Activitats que incrementin la reutilització, reciclatje i recuperació dels residus.

Impacte mediambiental Veure més informació

Promovent l’Eficiència Energètica i l’Economia Circular fomentem un ús més racional dels recursos i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en la atmosfera (més de 44.000 tones CO2/any).

Els nostres projectes

Eficiència Energètica

Terciari

Andaz de Liverpool

UK - Sector: Terciari - 2016

Cas d'estudi

Conjuntament amb el nostre soci tecnològic Quimera Energy, hem finançat un contracte de serveis energètics amb l’hotel Andaz de Liverpool Street a Londres. Amb més de 250 habitacions i 5 restaurants, representa un dels hotels de referència de la cadena Hyatt a Londres.

Aquest contracte es basa en un servei d’estalvis compartits pur (no savings, no fee). A través del mateix, s’han realitzat actuacions de monitorització, il·luminació i climatització que estan permetent obtenir estalvis significatius al client.

Centre Comercial Arcàngel

Espanya - Sector: Terciari - 2016

Cas d'estudi

A través de la nostra empresa participada Cactus, hem optimitzat el consum energètic del centre comercial “el Arcángel”, el centre de compres, serveis, restauració i oci més gran de Còrdoba (més de 30,000 metres quadrats de superfície comercial).

Aquesta inversió ha finançat la renovació de les instal·lacions de climatització i enllumenat, instal·lant a més sistemes de telegestió. Tot això s’ha fet a través d’un contracte de serveis on es garanteix un estalvi mínim per al client i es comparteix l’estalvi addicional.

Vilars Rurals SERHS

Espanya - Sector: Terciari - 2015

Cas d'estudi

Hem contribuït, per mitjà de la nostra participada Ecobuildings, juntament amb Grup Soler, a l’externalització de la gestió energètica dels hotels rurals Vilars Rurals del grup turístic SERHS.

La inversió permet substituir els seus sistemes de generació d’energia tèrmica i incorporar-hi la biomassa de neteja de boscos com a combustible principal. També hi hem introduït sistemes de monitoratge i de control i altres elements de millora a les instal·lacions i a la il·luminació. La inversió suposa una reducció de les emissions de més de 7.000 t de CO2 a l’atmosfera durant la vida del contracte.

Balnearis Relais Termal

Espanya - Sector: Terciari - 2013

Cas d'estudi

Mitjançant la nostra empresa participada Gesenergía hem invertit en la substitució de les calderes per a la calefacció i l’aigua calenta del balneari Termas Pallarés, a la localitat aragonesa d’Alhama de Aragón.

Aquesta tecnologia suposa un estalvi per al client de més del 20 % en el consum energètic necessari per escalfar l’aigua del balneari. El nou sistema utilitza la biomassa com a combustible.

Residencial

Habitatges a Andalucia

España - Sector: Residencial - 2015

Cas d'estudi

Juntament amb l’empresa participada Cactus estem portant a terme millores de serveis energètics a diverses Comunitats de Propietaris d’Andalusia.

Els serveis es centren en la renovació i millora de l’eficiència energètica de: sistemes de producció tèrmica (calefacció, climatització, aigua calenta sanitària, energia solar tèrmica, etc.); sistemes d’enllumenat de zones comunes (substitució d’enllumenat per tecnologia LED) i correcció de penalització d’energia reactiva (bateria de condensadores). Així mateix, en alguns projectes també s’inclou la optimització de la contractació dels subministres energètics.

Habitatges a Castella i Lleó

Espanya - Sector: Residencial - 2014

Cas d'estudi

Amb l’empresa participada Finesse, conjuntament amb ESSE, estem substituint calderes de gasoil obsoletes i ineficients de comunitats de propietaris per calderes d’alta eficiència amb gas natural com a combustible.

Per als veïns, aquest canvi suposa una reducció de la factura energètica superior al 30 %, sense que s’hagin de dur a terme inversions en els nous equips.

Enllumenat

Municipis a Andalucia

Espanya - Sector: Enllumenat - 2015

Cas d'estudi

Conjuntament amb la nostra empresa participada Cactus hem portat a terme substitució del sistema d’enllumenat de 8 municipis de Sevilla, Cadis i Huelva. Les actuacions es basen en la substitució i millora de les lluminàries i la introducció de nous sistemes de control.

Aquestes actuacions suposen una important reducció del consum energètics dels municipis i una millora en la qualitat de la il·luminació del mateix, aconseguint major benestar dels ciutadans. Gràcies a aquestes actuacions s’està aconseguint evitar l’emissió de més de 1,800 tones de CO2 a l’any.

Municipi de Graus

Espanya - Sector: Enllumenat - 2013

Cas d'estudi

Amb la nostra empresa participada BlueRiver, conjuntament amb RÍOS Renovables, hem dut a terme la substitució i millora del sistema d’enllumenat del municipi de Graus (Osca). L’actuació es basa en la substitució i millora de l’enllumenat i la introducció de nous sistemes de control.

Aquesta actuació suposa una reducció del consum energètic del municipi d’un 50 % i una millora en la qualitat de la il·luminació, de manera que els ciutadans aconsegueixen més benestar. La substitució s’ha efectuat a 1.200 lluminàries agrupades en 21 subsectors.

Indústria

Fenice Assets Ibèrica

Espanya - Sector: Indústria - 2016

Cas d'estudi

Suma, juntament amb Fenice, filial de la multinacional francesa EDF han creat Fenice Assets Ibèrica com a instrument per al desenvolupament d’un ambiciós projecte d’eficiència energètica en el fabricant de gelats Icecream Factory Comaker S.A. (Antiga Avidesa) amb seu a Alzira (València). Consisteix en la inversió en totes les instal·lacions per al subministrament d’energia en els seus diferents formats (fred industrial, aire comprimit…) i l’explotació a través d’un contracte a llarg termini vinculat a l’estalvi energètic.

Amb aquest esquema, l’empresa aconseguirà un estalvi de més del 15% del seu consum d’energia actual i aconseguirà adaptar-se als estàndards més exigents d’eficiència i sostenibilitat.

Circular Economy

Recuperació d’energía

Xarxa de Calor de Soria

Espanya - Sector: Residencial - 2016

Cas d'estudi

A través de la participació majoritària a Xarxa de Calor de Soria S.L. hem invertit, conjuntament amb l’empresa soriana REBI a la principal xarxa de calor d’Espanya alimentada amb Biomassa, la primera fase de la qual es troba ja en funcionament.

Actualment compta amb una potència instal·lada de 18MW i està subministrant energia a més de 2.500 habitatges i 15 edificis públics. Està previst que la xarxa arribi a proveir a un de cada quatre veïns de Soria al llarg dels propers 3 anys.

Aquesta inversió suposa una aposta per la generació energètica eficient, a partir de combustibles renovables i de proximitat, amb la repercussió que això té en la millora del medi ambient i l’ocupació local.

La inversió en la seva fase actual suposa evitar més de 15.000 Tn/any d’emissions de CO2 que arribaran a superar les 30.000 Tn/any amb el projecte complet.

MDH

Espanya - Sector: Residencial - 2015

Cas d'estudi

Per mitjà de la nostra participació en l’empresa madrilenya MDH, conjuntament amb VEOLIA, estem desenvolupant la principal xarxa de calor district heating renovable de la Comunitat de Madrid. Subministrarà calefacció i aigua calenta a través d’una xarxa subterrània a més de 6.500 famílies de la localitat de Móstoles.

Aquesta tecnologia suposa una manera eficient i segura de transportar l’energia a l’entorn urbà, aconsegueix estalvis energètics del 20 % per als clients i redueix les emissions de CO2 en unes 9.000 t/any.