Suma Capital a través del seu Fons d’eficiència energètica SC Energy Efficiency Fund ha realitzat la seva primera inversió a Londres. Aquesta permetrà al Hyatt-Andaz, l’hotel de referència de la cadena, situat a Liverpool Street, beneficiar-se de millores d’estalvi energètic. Aquesta transacció és la primera d’una sèrie d’empreses conjuntament per Suma Capital i el Grup Quimera, a través la filial comuna Quimera ESCO, Empresa de Serveis Energètics (ESE, o “ESCO” en anglès) que atendrà cadenes d’hotels com Hyatt, per optimitzar el seu consum energètic i acompanyar-les cap a la seva ferma aposta per edificis més sostenibles.

Quimera ESCO es centra a desenvolupar una solució clau en mà al sector hoteler amb la capacitat tècnica i financera necessària per a la implementació de projectes d’eficiència energètica d’envergadura en les cadenes capdavanteres a nivell mundial. Aquesta solució es fonamenta en un innovador model de negoci basat en serveis de “retrocommisioning” amb un esquema de repartiment d’estalvis pur (“No Savings – No Fee”), on els honoraris provenen exclusivament de la reducció de les factures de subministrament energètic de les cadenes. Per a això la companyia realitza una sèrie d’actuacions als hotels incloent, entre d’altres, monitoratge i millores en clima i il·luminació.

Quimera ESCO combina: d’una part, els coneixements de la divisió “Quimera Energy”, en termes de posada en pràctica tècnica solucions d’estalvi energètic i l’accés al sector hoteler, on gaudeixen de relacions amb clients internacionals líders en el seu àmbit com Marriot, Shangri-La, NH i Melia Internacional i, d’altra banda, la provisió de capital “intel·ligent” per part de Suma Capital. Cal destacar el significatiu èxit d’aquesta primera operació, el contracte d’energia global signat amb el Hyatt-Andaz Londres li està generant estalvis superiors al 20%.

Tals inversions presenten múltiples avantatges: a més de rebaixar les despeses d’explotació – a mesura que redueixen el consum d’energia i la contaminació ambiental – també afavoreixen la creació d’ocupació, ofereixen retorns financers previsibles i atractius a inversors, i finalment compleixen amb els requisits ESG de totes les parts involucrades.

Aquesta és la setena participada (ESCO) del fons SC Energy Efficiency Fund, a través de les quals el fons “d’impacte” gestionat per Suma Capital ha finançat més de 40 projectes generant un estalvi de 15,000 tones de CO2 a l’any.