La companyia participada per Suma Capital, Quimera ESCO, tanca tres contractes amb les cadenes hoteleres Hyatt, Hilton i Riu amb l’objectiu d’aconseguir uns estalvis energètics superiors al 15%.

Quimera ESCO proporciona una solució clau en mà al sector amb la capacitat tècnica i financera necessària per a la implementació de projectes d’eficiència energètica d’envergadura en les cadenes hoteleres líders a nivell mundial. Aquesta solució està basada en un innovador model de negoci on s’ofereixen inversions i serveis amb un esquema de repartiment d’estalvis pur (No Savings – No Fee), on els honoraris provenen exclusivament de la reducció de les factures de subministrament energètic de les cadenes hoteleres a través de contractes a mitjà termini (entre tres i set anys). D’aquesta forma, els hotels s’asseguren no haver de realitzar cap inversió a canvi de reemborsar a la societat un import prèviament pactat en funció dels estalvis obtinguts durant la vida del contracte. A més, una vegada finalitzats els contractes, tots els actius invertits que milloren la gestió i l’eficiència energètica dels hotels passen a ser de la seva propietat, beneficiant-se llavors de tot el seu potencial.

El primer contracte de serveis energètics signat per Quimera ESCO va ser amb l’hotel que la cadena hotelera Hyatt té a Liverpool Street, a Londres, i que gestiona sota la marca Andaz. Durant aquest període els estalvis energètics obtinguts han estat superiors al 20%. A la vista dels bons resultats, la cadena Hyatt ha signat recentment un nou contracte de serveis energètics amb Quimera ESCO per a l’hotel de Berlín amb voluntat d’anar-ho estenent a nous hotels de la cadena.

En paral·lel, dues de les principals cadenes hoteleres mundials, Hilton i Riu, han apostat per aquest model de negoci i han signat un primer contracte als seus hotels d’Atenes i Canàries respectivament amb la voluntat de replicar-ho a més hotels de la cadena.

D’aquesta forma, Quimera ESCO, recolzada per Suma Capital, consolida el seu posicionament com a soci de referència per a la gestió energètica de les primeres cadenes hoteleres amb un model win-win. Suma Capital pretén seguir acompanyant a Quimera ESCO en el seu pla d’expansió global d’acompanyament de les grans cadenes hoteleres, com ho ha vingut fent durant els últims mesos, amb un focus de creixement de les operacions a Europa.